DJELOKRUG

Služa obavlja poslove koji se odnose na:

financijcko / finansijsko knjigovodstvene poslove za organe i tijela Federacije BiH
nabavku, uskladištenje, izdavanje i distribuciju roba, potrošnog materijala, prehrambenih artikala, tehničkih i drugih materijala te usluga potrebnih za održavanje i funkcionisanje federalnih institucija
vođenje evidencije o nekretninama na kojima pravo raspolaganja imaju federalna tijela;
vođenje evidencija i upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane / Federalnog ministarstva obrane;
održavanje stanova vezanih za vršenje služene dužnosti, odnosno vršenje određene funkcije;
investiocino i tekuće održavanje služenih zgrada, uredskog prostora, instalacija i inventara, te drugih objekata u vlasništvu federalnih tijela;
održavanje tehničko-informatičke, elektroničke i uredske opreme i uredjaja;
snimanje sjednica Vlade, prijepis, tiskanje pisanih materijala;
unutarnje osiguranje poslovnih zgrada kojima raspolažu ili koje koriste federalna tijela, ako to osiguranje nije riješeno a drugi način;
pružanje ugostiteljskih usluga u internim restoranima i bifeima poslovnih zgrada i prostorija koje koriste federalni organi, ako to nije riješeno na drugi način;
prijevoz avionom ili helikopterom visokih dužnosnika federalnih tijela;
prijevoz služenim vozilima, njihovo garaziranje i održavanje, ako to nije riješeno na drugi način;
čiscenje poslovnog i drugog prostora

Služa po potrebi obavlja i druge poslove koji joj se stave u zadaću, a po svojoj prirodi spadaju u djelokrug zajedničkih poslova.