SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Služba za zajednicke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine je stručna služba, koja obavlja upravno-pravne, analitičko-normativne, financijsko-planske i druge opšte, administrativno i tehničko pomoćne poslove za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njene urede, federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, kao i za potrebe ureda predsjednika i dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.

Služba obavlja stručne, operativno-tehničke, ugostiteljske, pomoćne i druge poslove u okviru zajedničkih djelatnosti predvidjenih Uredbom o Službi (“Sl. novine.Federacije BiH”, broj 15/97).
Navedene poslove Služba obavlja i za potrebe drugih federalnih tijela, na njihov zahtjev i uz suglasnost Vlade Federacije BiH, a na temelju pismeno sačinjenog ugovora.

Služba može obavljati ove poslove i za tijela Bosne i Hercegovine po posebnom sporazumu izmedju Vlade Federacije BiH i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

UREDBA O SLUŽI ZA ZAJEDNICKE POSLOVE ORGANA I TIJELA
   FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI DOKUMENTI KOJI REGULIRAJU RAD
INDEKS REGISTAR INFORMACIJA
VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
OBRAZAC ZA PRISTUP INFORMACJAMA