A K T U E L N I     O G L A S I

1-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno pružanje usluga održavanja liftova za 2019.-u i 2020.-u (3.1.2019.)
2-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno pružanje usluga preventivne sanitarno ekološke zaštite za 2019.-u i 2020.-u
3-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno izvođenje građevinsko-zanatskih radova (6.3.2019.)
4-Odluka o izmjeni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 02-49-390/18 od 20.12.2018.godine (25.3.2019).
5-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno izvođenje građevinsko-zanatskih radova (26.3.2019.)
6-Odluka o izmjeni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 02-49-122/19 od 4.4.2019.godine
7-Izvod iz plana nabava za proračunsku 2019. godinu (5.4.2019.)
8-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno izvođenje građevinsko-zanatskih radova (8.11.2018.)
9-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno izvođenje građevinsko-zanatskih radova (9.11.2018.)
10-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno izvođenje građevinsko-zanatskih radova (15.11.2018.)
11-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno izvođenje građevinsko-zanatskih radova (30.11.2018.)
12-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno izvođenje građevinsko-zanatskih radova (13.2.2019)
13-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno izvođenje građevinsko-zanatskih radova (13.12.2018.)
14-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga preseljenja korisnika zgrade *Unipromet* 10.04.2019.
15-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga osiguranja imovine, motornih vozila i usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika 27.11.2018
16- Trogodišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH 2019-2021 godina
17- Godišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH za 2019 godinu
18- Godišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH za 2018 godinu
19- Trogodišnji plan rada 2017 - 2019

 * * * * * * *