A K T U E L N I     O G L A S I

Zaključak o donošenju smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u FBiH
Smjernice za smanjenje potrošnje energije i energenata u Federaciji Bosne i Hercegovine
Trogodišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH 2023-2025 godina
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i uradnja sistema vatrodojave u objektu Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge čišćenja poslovnih prostorija u Sarajevu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i ugradnja elektromotornih ventila sa daljinskim upravljanjem
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sukcesivna isporuka proizvoda za čišćenje i održavanje higijene
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i puštanje u rad dizel električnog agregata
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge preseljenja fed.institucija u zgradu Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge osiguranja imovine, motornih vozila i usluge kolektivnog osiguranja uposlenika
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i ugradnja itisona u zgradi Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pileće meso i prerađevine od mesa
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sukcesivna isporuka pilećeg i purećeg mesa
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sukcesivna isporuka lož ulja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada i ugradnja vanjske stolarije od PVC profila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka roba-motora za Fan Coil jedinice
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada projektne dokumentacije adaptacije i redizajna enterijera I.sprata Vlade FBIH
Izvod iz plana nabava za proračunsku 2022.-u godinu broj: 02-45-96/22 od 26.05.2022.godine
Trogodišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH 2022-2024 godina
Trogodišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH 2021-2023 godina
Trogodišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH 2020-2022 godina
Izvod iz plana nabava za proračunsku 2021.-u godinu broj: 02-45-138/21 od 11.03.2021.godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - građevinsko-zanatski radovi za 2021.-u i 2022.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanju vodovoda i kanalizacije za 2021.-u i 2022.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanitarno ekološka zaštita za 2021.-u i 2022.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge čišćenja prostorija u budžetskoj 2021.-oj godini
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje liftova za 2021.-u i 2022.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje i popravke motornih vozila za 2021.-u i 2022.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje i popravka aparata i mlinova za kafu, rashladne opreme i el.opreme za vešeraj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje dizel el.aparata za 2021.-u i 2022.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - periodični pregled i servisiranje vatrodojavnih sistema za 2021.-u i 2022.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje mašinskih instalacija, kotlovnica i dimnjaka za 2021.-u i 2022.-u
Odluka o poništenju postupka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje mašinskih instalacija, kotlovnica i dimnjaka za 2021.-u i 2022.-u
Odluka o poništenju postupka nabavke - održavanja mašinskih instalacija, kotlovnica i dimnjaka za 2021.-u i 2022.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje mašinskih instalacija, kotlovnica i dimnjaka za 2021.-u i 2022.-u (LOT-1 i LOT-2)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-prehrambeni proizvodi - Lot_1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-prehrambeni proizvodi - Lot_3
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - isporuka svežeg mesa i suhomesnatih proizvoda
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - isporuka mesa i prerađevina od peradi
Odluka o poništenju postupka nabavke - isporuka mesa i prerađevina od peradi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - voće i povrće - Lot_1
Odluka o poništenju postupka nabavke - konzervirano zamrznuto i sušeno voće i povrće
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kafa i ugostiteljski šećer
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prirodni i gazirani sokovi za 2021.-u i 2022.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski materijal
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski pribor
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - elektromaterijal
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - građevinski i vodomaterijal
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - tečna goriva za motorna vozila

 * * * * * * *