A K T U E L N I     O G L A S I

1- Trogodišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH 2020-2022 godina
2- Godišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH za 2020.-u godinu
3-Izvod iz plana nabava za proračunsku 2020.godinu broj: 02-45-35/20 od 04.02.2020.godine
4-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno pružanje usluga održavanja liftova za 2019.-u i 2020.-u (3.1.2019.)
5-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno pružanje usluga preventivne sanitarno ekološke zaštite za 2019.-u i 2020.-u
6-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno izvođenje građevinsko-zanatskih radova (6.3.2019.)
7-Odluka o izmjeni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 02-49-390/18 od 20.12.2018.godine (25.3.2019).
8-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno izvođenje građevinsko-zanatskih radova (26.3.2019.)
9-Odluka o izmjeni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 02-49-122/19 od 4.4.2019.godine
10-Izvod iz plana nabava za proračunsku 2019. godinu (5.4.2019.)
11-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno izvođenje građevinsko-zanatskih radova (8.11.2018.)
12-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno izvođenje građevinsko-zanatskih radova (9.11.2018.)
13-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno izvođenje građevinsko-zanatskih radova (15.11.2018.)
14-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno izvođenje građevinsko-zanatskih radova (30.11.2018.)
15-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno izvođenje građevinsko-zanatskih radova (13.2.2019)
16-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sukcesivno izvođenje građevinsko-zanatskih radova (13.12.2018.)
17-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga preseljenja korisnika zgrade *Unipromet* 10.04.2019.
18-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga osiguranja imovine, motornih vozila i usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika 27.11.2018
19- Trogodišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH 2019-2021 godina
20- Godišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH za 2019 godinu
21- Godišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH za 2018 godinu
22- Trogodišnji plan rada 2017 - 2019

 * * * * * * *