Kabinet direktora

Ured za poslove Službe u Mostaru

Odjeljenje za pravne, opće i poslove osiguranja objekata

Odsjek za pravne i kadrovske poslove
Odsjek za unutarnje osiguranje objekata i protupožarnu zaštitu
Pisarnica

Odjeljenje za stambene i imovinsko-pravne poslove

Odsjek za stambene poslove
Odsjek za imovinsko-pravne poslove

Odjeljenje za knjigovodstveno-materijalne poslove, planiranje i izradu budžeta,
finansijske poslove, poslove informatike,  nabavke i uskladištenje roba

Odsjek za knjigovodstvo-materijalne poslove
Odsjek za planiranje i izradu budžeta, finansijske poslove i poslove informatike
Odsjek za nabavke, uskladištenje i evidenciju roba

Odjeljenje za investicijsko i tekuće održavanje

Odsjek za analizu i praćenje investicionih ulaganja i energetske efikasnosti objekata
Odsjek za građevinsko-zanatske poslove
Odsjek za održavanje elektroinstalacija i uređaja
Odsjek za održavanje mašinskih postrojenja i instalacija
Odsjek za spremanje i uređenje prostora

Odjeljenje za poslove ugostiteljstva

Odsjek za pružanje ugostiteljskih usluga
Odsjek za plan, analizu, kontrolu i evidenciju u ugostiteljstvu

Servis za pružanje usluga prijevoza

Jedinica za internu reviziju