A K T U E L N I     O G L A S I

Trogodišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH 2024-2026
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge osiguranja imovine, motornih vozila i kolekt. osiguranje uposlenika
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sukcesivna isporuka proizvoda za čišćenje i održavanje higijene
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge čišćenja poslovnih prostorija u Sarajevu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ugostiteljske potrepštine za 2024.-u i 2025.-u
Pravilnik o postupcima javne nabave
Zaključak o donošenju smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u FBiH
Smjernice za smanjenje potrošnje energije i energenata u Federaciji Bosne i Hercegovine
Trogodišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH 2023-2025 godina
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanju vodovoda i kanalizacije za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - isporuka voća i povrća za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - vatrodojavni sistemi za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - tečna goriva za motorna vozila za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prirodni i gazirani sokovi za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - morske i riječne ribe za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje maš.instalacija za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje plamenika za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pureće meso i prerađevine od mesa za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - isporuka prehrambenih proizvoda za 2023.-u i 2024.-u Lot_3
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - isporuka pilećeg i purećeg mesa za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - morske i riječne ribe za 2023.-u i 2024.-u LOT-1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - mlijeko i mliječni proizvodi za 2023.-u i 2024.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - svježe mesoi suhomesnati proizvodi za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o dopuni plana javnih nabava - nabava mašina za uvezivanje za 2023.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - lož ulje za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kafa i ugostiteljski šećer za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski pribor za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski materijal za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - isporuka kokošijih jaja za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prorodne izvorske vode za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prehrambeni proizvodi za 2023.-u i 2024.-u LOT-1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - građevinsko-zanatski radovi za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - građevinski i vodomaterijal za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - elektromaterijal za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - proizvodi za čišćenje za 2023.-u i 2024.-u
Odluka o poništenju postupka - nabavka motora za Fan Coil jedinice u zgradi Vlade FBiH<
Odluka o ponišetnju postupka - postavljanje 4 jarbola ispred zgrade Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ugostiteljske potrepštine za 2022.-u i 2023.-u
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i uradnja sistema vatrodojave u objektu Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge čišćenja poslovnih prostorija u Sarajevu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i ugradnja elektromotornih ventila sa daljinskim upravljanjem
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sukcesivna isporuka proizvoda za čišćenje i održavanje higijene
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i puštanje u rad dizel električnog agregata
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge preseljenja fed.institucija u zgradu Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge osiguranja imovine, motornih vozila i usluge kolektivnog osiguranja uposlenika
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i ugradnja itisona u zgradi Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pileće meso i prerađevine od mesa
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sukcesivna isporuka pilećeg i purećeg mesa
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sukcesivna isporuka lož ulja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada i ugradnja vanjske stolarije od PVC profila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka roba-motora za Fan Coil jedinice
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada projektne dokumentacije adaptacije i redizajna enterijera I.sprata Vlade FBIH
Izvod iz plana nabava za proračunsku 2022.-u godinu broj: 02-45-96/22 od 26.05.2022.godine
Trogodišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH 2022-2024 godina
Trogodišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH 2021-2023 godina

 * * * * * * *